Archive for the ‘מוצרים: שעוני נוכחות’ Category

שעוני נוכחות RFID

Sunday, February 28th, 2010

שעוני נוכחות RFID

במקורטק אנו מציעים מגוון רחב של שעוני נוכחות בטכנולוגית קרבה
.(RFID)
שעונים אלה
מאפשרים להעיר את הכרטיס בשעון ללא מגע פיסי.
בשונה משעון נוכחות מגנטי, בו יש להעביר את הכרטיס המגנטי בשעון פיזית, בשעון נוכחות
RFID
מספיק להעביר את הכרטיס קרוב לשעון
יתרון זה משמעותי מעבר לנוחות שיש בו כי הוא מונע שחיקה ומאפשר אורך חיים לשעון.

שעון נוכחות

Tuesday, January 19th, 2010

שעון נוכחות ביומטרי  תוצרת וירדי (Virdi)
שעון נוכחות בימטרי המבוסס על זיהוי טביעת אצבע
יתרונו של השעון הביומטרי של וירדי, בכך שקשה מאוד לזייף נוכחות עובד

שעון נוכחות

Wednesday, November 4th, 2009

מאז ששעון נוכחות נכנסה למפעלים ותעשיות גדולות אין ספק כי אופן ניהול שעות העבודה של העובד אצל המעסיק נהייה קל יותר ומדויק יותר.
אנו נצא מנקודת הנחה שבן אנוש אינו נולד כל יכול, לעיתים הוא יכול לעשות טעויות.
טעויות חישוב של שעות עבודה הן בהחלט טעויות קריטיות, שעלו ביוקר בעבר לבעלי מפעלים המעסיקים מאות ולעיתים אלפי עובדים עלו להם ולכן הם עברו לחישוב של שעות עבודה על ידי שעון נוכחות
שעון זה שהוא בעצם מחשב, שאינו מבצע טעויות חישוב אף פעם וזאת בגלל שהוא בנוי על אלגוריתם שהוא בעצם רצף של הוראות שעל פיו הוא פועל.

ות חישוב אף פעם וזאת בגלל שהוא בנוי על אלגוריתם שהוא בעצם רצף של הוראות שעל פיו הוא פועל.

שעוני נוכחות

שעון נוכחות רושם את שעת כניסת העובד לעבודה המדויקת, עד כדי רמת דיוק של שעה, דקה ושנייה ובאותו האופן רושם את שעת יציאת העובד מהעבודה.
את הזמן שעבר בין כניסת העובד ליציאתו שעון נוכחות מחשב לבד, ושומר אותו בזיכרון באמצעות מחשב בתוכנה מתקדמת המתחברת ישירות לתוכנת ניהול החשבונות של בית העסק.
בכניסת העובד לעבודה הוא מעביר כרטיס מגנטי המזהה אותו באופן ייחודי וכך גם ביציאה של העובד מן העבודה.
שעון נוכחות בנוי בצורה כזאת שלא ניתן לרמות אותו – את שעות העבודה הוא רושם באופן מדויק עד כדי דיוק של שניות.

ם אתה מנכ”ל של עסק שמעסיק יותר מ-20 עובדים ועדיין לא התקדמת לרישום הנוכחות של עובדייך באמצעות שעון נוכחות זהו הזמן הטוב ביותר להתקדם לשעון נוכחות ולחסוך בטיפול מיותר של רישום שעות עבודה והעסקת אדם במשרה או חצי משרה שיטפל בעניין רישום שעות הנוכחות של עובדייך.
שעון נוכחות לא רק שיחסוך לך כסף, אלא יביא את נתוני הנוכחות של עובדייך אל הנהלת החשבונות כבר בצורה מסודרת עבור כל עובד באמצעות קובץ מחשב.
לא עוד רישומי עבודה של עובדים בקבצי אקסל מיותרים, התקדם אל שעון נוכחות ותבין כמה זמן בזבזת בעבר בניהול שעות העבודה.