שעון נוכחות

שעון נוכחות ביומטרי  תוצרת וירדי (Virdi)
שעון נוכחות בימטרי המבוסס על זיהוי טביעת אצבע
יתרונו של השעון הביומטרי של וירדי, בכך שקשה מאוד לזייף נוכחות עובד

Leave a Reply